HCT thông báo tới quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng, cụ thể như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

LRCN23

Cà phê Robusta 07/2023

27/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

2

MQIN23

Bạc mini 07/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

3

MQCN23

Đồng mini 07/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

4

MHGN23

Đồng micro 07/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

5

BMQ23

Dầu Brent mini 08/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

6

RBEN23

Xăng RBOB 07/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

7

QOQ23

Dầu Brent 08/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 27/06/2023

8

XBN23

Đậu tương mini 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

9

ZREN23

Gạo thô 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

10

XWN23

Lúa mỳ mini 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

11

KWEN23

Lúa mỳ Kansas 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

12

XCN23

Ngô mini 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

13

MPON23

Dầu cọ thô 07/2023

30/06/2023

Trước 15:00 ngày 28/06/2023

14

SBEN23

Đường 11 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

15

SIEN23

Bạc 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

16

SILN23

Bạc micro 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

17

CPEN23

Đồng 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

18

PLEN23

Bạch kim 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

19

ZLEN23

Dầu đậu tương 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 29/06/2023

20

ZSEN23

Đậu tương 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 29/06/2023

21

ZMEN23

Khô đậu tương 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 29/06/2023

22

ZWAN23

Lúa mỳ 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 29/06/2023

23

ZCEN23

Ngô 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 29/06/2023

-       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

LRCN23

Cà phê Robusta 07/2023

25/07/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

2

SIEM23

Bạc 06/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

3

MQIN23

Bạc mini 07/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

4

SILM23

Bạc micro 06/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

5

CPEM23

Đồng 06/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

6

MQCN23

Đồng mini 07/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

7

MHGN23

Đồng micro 07/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

8

PLEM23

Bạch kim 06/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

9

NGEN23

Khí tự nhiên 07/2023

28/06/2023

Trước 21:00 ngày 26/06/2023

10

XBN23

Đậu tương mini 07/2023

14/07/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

11

XWN23

Lúa mỳ mini 07/2023

14/07/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

12

XCN23

Ngô mini 07/2023

14/07/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

13

SBEN23

Đường 11 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

14

QOQ23

Dầu Brent 08/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

15

BMQ23

Dầu Brent mini 08/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

16

RBEN23

Xăng RBOB 07/2023

30/06/2023

Trước 21:00 ngày 28/06/2023

17

SNDD10N23

Thiếc LME 10/07/23

06/07/2023

Trước 21:00 ngày 29/06/2023

18

SNDD13N23

Thiếc LME 13/07/23

11/07/2023

Trước 21:00 ngày 04/07/2023

19

SNDD14N23

Thiếc LME 14/07/23

12/07/2023

Trước 21:00 ngày 05/07/2023

20

SNDD17N23

Thiếc LME 17/07/23

13/07/2023

Trước 21:00 ngày 06/07/2023