BẢNG PHÍ GIAO DỊCH

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán

NHÓM HÀNG HOÁ TÊN HÀNG HOÁ TỔNG PHÍ GIAO DỊCH/LOT TIỀN TỆ
NÔNG SẢN Ngô Mini 300,000 VNĐ
Đậu Tương Mini 300,000 VNĐ
Lúa Mỳ Mini 300,000 VNĐ
Lúa Mỳ 350,000 VNĐ
Đậu Tương 350,000 VNĐ
Lúa mỳ Kansas 350,000 VNĐ
Khô Đậu Tương 350,000 VNĐ
Dầu Đậu 350,000 VNĐ
Tương Ngô 350,000 VNĐ
Gạo Thô 350,000 VNĐ
NĂNG LƯỢNG Dầu WTI 350,000 VNĐ
Dầu WTI Mini 350,000 VNĐ
Dầu WTI Micro 150,000 VNĐ
Khí tự nhiên 350,000 VNĐ
Khí tự nhiên Mini 300,000 VNĐ
Xăng RBOB 350,000 VNĐ
Dầu Brent 350,000 VNĐ
Dầu Brent Mini 150,000 VNĐ
Dầu ít lưu huỳnh 350,000 VNĐ
KIM LOẠI Bạch kim 350,000 VNĐ
Đồng 350,000 VNĐ
Đồng mini 300,000 VNĐ
Đồng micro 150,000 VNĐ
Bạc 350,000 VNĐ
Bạc mini 300,000 VNĐ
Bạc Micro 150,000 VNĐ
Quặng sắt 350,000 VNĐ
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP Ca cao 350,000 VNĐ
Cao su TSR 20 350,000 VNĐ
Cao su RSS3 350,000 VNĐ
Dầu cọ thô 350,000 BMDX
Bông Sợi 350,000 VNĐ
Đường 350,000 VNĐ
Đường Trắng 350,000 VNĐ
Cà phê Robusta 350,000 VNĐ
Cà phê Arabica 350,000 VNĐ