TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ

Khi giao dịch hàng hoá tại các Sở giao dịch hàng hoá ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam có kết nối liên thông như sau:

USD (Đô Mỹ)

25,440

  • Tỷ giá Mua:  25,130

  • Tỷ giá Bán: 25,440

JPY (Yên Nhật)

167

  • Tỷ giá Mua: 160

  • Tỷ giá Bán: 167

MYR (Đồng Ringgit)

5,358

  • Tỷ giá Mua: 5,240

  • Tỷ giá Bán: 5,358

 CNY (Nhân Dân Tệ)

3,583

  • Tỷ giá Mua: 3,468

  • Tỷ giá Bán: 3,583

- Tỷ giá Mua: Là tỷ giá dùng để mua nguyên tệ từ khách hàng tất toán lãi vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.

- Tỷ giá bán: Là tỷ giá dùng để bán nguyên tệ cho khách hàng tất toán lỗ vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.