Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tính Toán Lợi Nhuận

Bước 1: Chọn tại ô có ghi tên sản phẩm như Dầu WTI, Lúa mỳ,… Sau đó click vào mũi tên bên phải để chọn sản phẩm bạn muốn tìm. Hệ thống sẽ hiển thị đặc tả về sản phẩm như tên sản phẩm, mã hợp đồng, ký quỹ, thời gian giao dịch,…

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết tại ô màu xanh dưới bảng Tính lợi nhuận – Quản trị rủi ro để tính toán dự kiến lợi nhuận, rủi ro, giá dừng lỗ bắt buộc.

Khuyến cáo & Miễn trừ trách nhiệm

Khuyến nghị này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, không đưa ra một lời khuyên mua bán hay tham gia vào bất cứ chiến lược kinh doanh hay sản phẩm nào được đề cập trong báo cáo.

HCT tiếp cận các nguồn tin chính thống theo chuẩn mực tài chính quốc tế với sự phân tích chuyên sâu từ đội ngũ chuyên viên phân tích nhiều năm kinh nghiệm tại công ty. Theo đó, các khuyến nghị đưa ra đều đạt chuẩn khuyến nghị đầu tư quốc tế. Vì vậy, trước khi hành động theo khuyến nghị trong báo cáo người đọc cần xem xét tính hợp lý của khuyến nghị, cân nhắc tới mục tiêu, tình hình tài chính cũng như nhu cầu của bản thân. HCT sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào, bao gồm và không giới hạn đối với các khoản lỗ, các khoản lợi nhuận bị mất phát sinh từ việc sử dụng/không sử dụng thông tin trong báo cáo. Để có những tư vấn sâu hơn về sản phẩm/công cụ tài chính hỗ trợ xin vui lòng liên hệ qua số hotline 1900 636 909.