Lịch đáo hạn

LỊCH ĐÁO HẠN HĐ T6/2024

Đối với vị thế mở MUA

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG THỜI GIAN TẤT TOÁN
1 TRUM24 Cao su RSS3 6/24 24/06/2024 Trước 15:00 ngày 06/06/2024
2 QPM24 Dầu ít lưu huỳnh 6/24 45632 Trước 21:00 ngày 10/06/2024
3 MPON24 Dầu cọ thô 7/24 28/06/2024 Trước 15:00 ngày 12/06/2024
4 ZFTN24 Cao su TSR20 7/24 28/06/2024 Trước 15:00 ngày 12/06/2024
5 FEFM24 Quặng sắt 6/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 12/06/2024
6 NQMN24 Dầu WTI mini 7/24 14/06/2024 Trước 21:00 ngày 12/06/2024
7 MCLEN24 Dầu WTI micro 7/24 14/06/2024 Trước 21:00 ngày 12/06/2024
8 CLEN24 Dầu WTI 7/24 18/06/2024 Trước 21:00 ngày 17/06/2024
9 KCEN24 Cà phê Arabica 7/24 20/06/2024 Trước 21:00 ngày 18/06/2024
10 NQGN24 Khí tự nhiên mini 7/24 21/06/2024 Trước 21:00 ngày 19/06/2024
11 CTEN24 Bông sợi 7/24 24/06/2024 Trước 21:00 ngày 20/06/2024
12 CCEN24 Ca cao 7/24 24/06/2024 Trước 21:00 ngày 20/06/2024
13 NGEN24 Khí tự nhiên 7/24 24/06/2024 Trước 21:00 ngày 20/06/2024
14 SSRM24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 21/06/2024
15 SSCM24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 21/06/2024
16 LHCM24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 6/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 21/06/2024
17 ALIN24 Nhôm COMEX 7/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 21/06/2024
18 LRCN24 Cà phê Robusta 7/24 25/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
19 MQIN24 Bạc mini 7/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
20 MQCN24 Đồng mini 7/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
21 MHGN24 Đồng micro 7/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
22 BMQ24 Dầu Brent mini 8/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
23 RBEN24 Xăng RBOB 7/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
Đối với vị thế mở BÁN
STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG THỜI GIAN TẤT TOÁN
1 TRUM24 Cao su RSS3 6/24 24/06/2024 Trước 15:00 ngày 06/06/2024
2 QPM24 Dầu ít lưu huỳnh 6/24 45632 Trước 21:00 ngày 10/06/2024
3 ZFTN24 Cao su TSR20 7/24 28/06/2024 Trước 15:00 ngày 12/06/2024
4 FEFM24 Quặng sắt 6/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 12/06/2024
5 NQMN24 Dầu WTI mini 7/24 18/06/2024 Trước 21:00 ngày 14/06/2024
6 MCLEN24 Dầu WTI micro 7/24 18/06/2024 Trước 21:00 ngày 14/06/2024
7 CLEN24 Dầu WTI 7/24 20/06/2024 Trước 21:00 ngày 18/06/2024
8 SSRM24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 21/06/2024
9 SSCM24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 21/06/2024
10 LHCM24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 6/24 28/06/2024 Trước 21:00 ngày 21/06/2024
11 NQGN24 Khí tự nhiên mini 7/24 25/06/2024 Trước 21:00 ngày 21/06/2024
12 SIEM24 Bạc 6/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
13 MQIN24 Bạc mini 7/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
14 SILM24 Bạc micro 6/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
15 CPEM24 Đồng 6/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024
16 MQCN24 Đồng mini 7/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/06/2024