HCT thông báo tới quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng, cụ thể như sau:
  - Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

  STT

  Mã Hợp đồng

  Tên hợp đồng

  Ngày thông báo đầu tiên

  Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

  1

  QPK23

  Dầu ít lưu huỳnh 05/2023

  09/05/2023

  Trước 21:00 ngày 05/05/2023

  2

  TRUK23

  Cao su RSS3 05/2023

  25/05/2023

  Trước 15:00 ngày 09/05/2023

  3

  ZFTM23

  Cao su TSR20 06/2023

  31/05/2023

  Trước 15:00 ngày 15/05/2023

  4

  FEFK23

  Quặng sắt 05/2023

  31/05/2023

  Trước 21:00 ngày 15/05/2023

  5

  NQMM23

  Dầu WTI mini 06/2023

  17/05/2023

  Trước 21:00 ngày 15/05/2023

  6

  MCLEM23

  Dầu WTI micro 06/2023

  17/05/2023

  Trước 21:00 ngày 15/05/2023

  7

  CLEM23

  Dầu WTI 06/2023

  18/05/2023

  Trước 21:00 ngày 17/05/2023

  8

  NQGM23

  Khí tự nhiên mini 06/2023

  23/05/2023

  Trước 21:00 ngày 19/05/2023

  9

  NGEM23

  Khí tự nhiên 06/2023

  25/05/2023

  Trước 21:00 ngày 23/05/2023

  10

  MQCM23

  Đồng mini 06/2023

  26/05/2023

  Trước 21:00 ngày 24/05/2023

  11

  MHGM23

  Đồng micro 06/2023

  26/05/2023

  Trước 21:00 ngày 24/05/2023

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     • - Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

  STT

  Mã Hợp đồng

  Tên hợp đồng

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

  1

  TRUK23

  Cao su RSS3 05/2023

  25/05/2023

  Trước 15:00 ngày 09/05/2023

  2

  QPK23

  Dầu ít lưu huỳnh 05/2023

  11/05/2023

  Trước 21:00 ngày 09/05/2023

  3

  ZLEK23

  Dầu đậu tương 05/2023

  12/05/2023

  Trước 21:00 ngày 10/05/2023

  4

  ZSEK23

  Đậu tương 05/2023

  12/05/2023

  Trước 21:00 ngày 10/05/2023

  5

  ZREK23

  Gạo thô 05/2023

  12/05/2023

  Trước 21:00 ngày 10/05/2023

  6

  ZMEK23

  Khô đậu tương 05/2023

  12/05/2023

  Trước 21:00 ngày 10/05/2023

  7

  ZWAK23

  Lúa mỳ 05/2023

  12/05/2023

  Trước 21:00 ngày 10/05/2023

  8

  KWEK23

  Lúa mỳ Kansas 05/2023

  12/05/2023

  Trước 21:00 ngày 10/05/2023

  9

  ZCEK23

  Ngô 05/2023

  12/05/2023

  Trước 21:00 ngày 10/05/2023

  10

  MPOK23

  Dầu cọ thô 05/2023

  15/05/2023

  Trước 15:00 ngày 11/05/2023

  11

  CCEK23

  Ca cao 05/2023

  15/05/2023

  Trước 21:00 ngày 11/05/2023

  12

  ZFTM23

  Cao su TSR20 06/2023

  31/05/2023

  Trước 15:00 ngày 15/05/2023

  13

  FEFK23

  Quặng sắt 05/2023

  31/05/2023

  Trước 21:00 ngày 15/05/2023

  14

  KCEK23

  Cà phê Arabica 05/2023

  18/05/2023

  Trước 21:00 ngày 16/05/2023

  15

  NQMM23

  Dầu WTI mini 06/2023

  19/05/2023

  Trước 21:00 ngày 17/05/2023

  16

  MCLEM23

  Dầu WTI micro 06/2023

  19/05/2023

  Trước 21:00 ngày 17/05/2023

  17

  CLEM23

  Dầu WTI 06/2023

  22/05/2023

  Trước 21:00 ngày 18/05/2023

  18

  NQGM23

  Khí tự nhiên mini 06/2023

  25/05/2023

  Trước 21:00 ngày 23/05/2023

  19

  SNDD01M23

  Thiếc LME 01/06/2023

  30/05/2023

  Trước 21:00 ngày 23/05/2023