Cơn "sốt" giá hàng hóa đang có xu hướng chuyển dịch từ nhóm kim loại sang nhóm năng lượng, như dầu thô, khí đốt và than đá.