Giới Thiệu Các Sản Phẩm Giao Dịch

Giới Thiệu Các Sản Phẩm Giao Dịch

Giới thiệu các sản phẩm đang được giao dịch nhiều tại HCT

Cập nhật gần nhất 13/10/2021
Thời gian hoàn thành 9 giờ 45 phút
Thành viên 9
 • Nhóm Nông Sản
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Lúa Mỳ ZWA
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Ngô ZCE
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Đậu Tương ZSE
 • Nhóm Kim Loại
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Bạch Kim
 • Nhóm NLCN
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Đường ICE
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Cao Su
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Cà Phê Robusta (LRC)
 • Nhóm Năng Lượng
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Đầu Thô WTI (CLE)
  • Phân Tích Cơ Bản Sản Phẩm Khí Gas Tự Nhiên (NGE)