Nộp tiền trực tuyến qua ngân hàng:

Quý khách mở tài khoản giao dịch tại HCT có thể thực hiện nộp/chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi qua 3 ngân hàng kết nối trực tuyến với HCT: TCB, Vietcombank, BIDV. Để nộp tiền, Quý khách vui lòng điền thông tin chuyển khoản với nội dung như sau:

Tại ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

 • Tên đơn vị thụ hưởng: CTY CP GIAO DICH HANG HOA TP HO CHI MINH
 • Số tài khoản thụ hưởng: 1903 6172451018
 • Tại: Ngân hàng Techcombank chi nhánh Văn Quán – Thành phố Hà Nội
 • Nội dung nộp tiền:Nộp tiền vào TK ký quỹ [Số tài khoản giao dịch] của [Họ và tên khách hàng].

Tại ngân hàng VIETCOMBANK

 • Tên đơn vị thụ hưởng: CTY CP GIAO DICH HANG HOA TP HO CHI MINH
 • Số tài khoản thụ hưởng: 0421 000 547 502
 • Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nội dung nộp tiền:Nộp tiền vào TK ký quỹ [Số tài khoản giao dịch] của [Họ và tên khách hàng].

Tại ngân hàng BIDV

 • Tên đơn vị thụ hưởng: CTY CP GIAO DICH HANG HOA TP HO CHI MINH
 • Số tài khoản thụ hưởng: 1241 000 165 6666
 • Tại: Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Nội dung nộp tiền:Nộp tiền vào TK ký quỹ [Số tài khoản giao dịch] của [Họ và tên khách hàng].

1. Rút tiền trực tuyến:

Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản quản lý được cung cấp trên website HCT và gửi yêu cầu rút tiền trực tuyến với thông tin chi tiết về:

 • Tài Khoản Giao Dịch muốn rút tiền từ
 • Số tiền muốn rút
 • Tài khoản ngân hàng muốn rút tiền về

2. Rút tiền tại công ty HCT:

Thời gian thực hiện

 • Sáng: Từ 8h00 đến 11h30
 • Chiều: Từ 13h00 đến 16h00

Địa điểm

 • Công ty HCT: 301A Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Yêu cầu

 • Người rút tiền phải là chủ tài khoản giao dịch hoặc là người được uỷ quyền hợp pháp được chủ tài khoản cho phép thực hiện giao dịch rút tiền.
 • Người rút tiền xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu hợp lệ khi thực hiện rút tiền.