Bắt đầu kiếm tiền ngay

Các cách giới thiệu khách hàng

Kể cho bạn bè của bạn

Kể cho bạn bè của bạn về các dịch vụ của HCT và gửi cho họ đường liên kết đối tác của bạn để bắt đầu kiếm thu nhập

Trang web, blog & và diễn đàn

Đăng tải các tài liệu quảng cáo của chúng tôi lên trang web hoặc blog của bạn và khuyến khích những người ghé thăm trang của bạn bắt đầu giao dịch với HCT

Các mạng xã hội

Quảng bá HCT tới những người liên hệ hoặc theo dõi bạn trên các trang Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, VK, và Google+

Kiếm tiền từ lưu lượng truy cập

Nếu bạn là quản lý web, có lưu lượng truy cập hoặc quảng cáo cao, bạn có thể kiếm tiền bằng cách trình chiếu quảng cáo về HCT trên các tài nguyên web để hướng lưu lượng truy cập theo ý muốn của chúng tôi

Sử dụng sản phẩm của chính bạn

Nếu bạn là người bán hàng hoặc nhà phát triển của robot giao dịch, EA các chỉ báo và phần mềm liên quan đến giao dịch hàng hóa phái sinh, hoặc là nhà cung cấp các tín hiệu giao dịch, hãy giới thiệu với mạng lưới cá nhân của bạn về môi trường giao dịch hàng hóa phái sinh xuất sắc của HCT

Văn phòng Khu vực

Quảng bá HCT tại khu vực của bạn và quản lý văn phòng khu vực, cung cấp hỗ trợ khách hàng, tư vấn chuyên môn về các dịch vụ của HCT và triển khai các chiến dịch quảng cáo tại khu vực

Các lợi thế cạnh tranh dành cho bạn

và các khách hàng đăng ký của bạn