1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 06 năm 2021

Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 6 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán

1

KCEN21

Cà phê Arabica 07/2021

22/6//2021

Trước 22:30 ngày 18/06/2021

2

CTEN21

Bông sợi 07/2021

24/6/2021

Trước 23:20 ngày 22/06/2021

3

NGEN21

Khí tự nhiên 07/2021

24/6/2021

Trước 02:00 ngày 23/06/2021

4

LRCN21

Cà phê Robusta 07/2021

25/6/2021

Trước 21:30 ngày 23/06/2021

5

TRUM21

Cao su RSS3 TOCOM 06/2021

17/6/2021

Trước 15:00 ngày 15/06/2021

6

CCEN21

Ca cao 07/2021

17/6/2021

Trước 22:30 ngày 15/06/2021

7

NQMN21

Dầu WTI Mini 07/2021

17/6/2021

Trước 02:00 ngày 16/06/2021

8

CLEN21

Dầu WTI 07/2021

6/18/2021

Trước 02:00 ngày 17/06/2021

9

RBEN21

Xăng RBOB 07/2021

28/6/2021

Trước 02:00 ngày 25/06/2021

10

QOQ21

Dầu Brent 08/2021

28/6/2021

Trước 03:00 ngày 25/06/2021

11

MPON21

Dầu cọ thô 07/2021

30/06/2021

Trước 15:00 ngày 28/06/2021

12

SBEN21

Đường 11 07/2021

30/06/2021

Trước 22:00 ngày 28/06/2021

13

ZCEN21

Ngô 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

14

ZSEN21

Đậu Tương 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

15

ZMEN21

Khô Đậu Tương 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

16

ZLEN21

Dầu Đậu Tương 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

17

ZWAN21

Lúa Mỳ 07/2021

30/06/2021

Trước 23:20 ngày 28/06/2021

18

XCN21

Ngô Mini 07/2021

30/06/2021

Trước 23:45 ngày 28/06/2021

19

XBN21

Đậu Tương Mini 07/2021

30/06/2021

Trước 23:45 ngày 28/06/2021

20

XWN21

Lúa Mỳ Mini 07/2021

30/06/2021

Trước 23:45 ngày 28/06/2021

21

SIEN21

Bạc 07/2021

30/06/2021

Trước 02:00 ngày 29/06/2021

22

PLEN21

Bạch kim 07/2021

30/06/2021

Trước 02:00 ngày 29/06/2021

23

CPEN21

Đồng 07/2021

30/06/2021

Trước 02:00 ngày 29/06/2021

24

FEFM21

Quặng sắt 06/2021

30/06/2021

Trước 02:15 ngày 29/06/2021

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Hotline: 1900 636 909