1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 05 năm 2021
Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 5 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 SIEM21 Bạc 06/2021 28.05.2021 Trước 02:00 ngày 27/05/2021
2 CPEM21 Đồng 06/2021 28.05.2021 Trước 02:00 ngày 27/05/2021
3 MPOM21 Dầu cọ thô 06/2021 31.05.2021 Trước 15:00 ngày 27/05/2021
4 ZFTM21 Cao su TSR20 06/2021 31.05.2021 Trước 15:00 ngày 27/05/2021
5 FEFK21 Quặng sắt 05/2021 31.05.2021 Trước 02:15 ngày 28/05/2021
6 QON21 Dầu Brent 07/2021 26.05.2021 Trước 03:00 ngày 25/05/2021
7 RBEM21 Xăng RBOB 06/2021 26.05.2021 Trước 02:00 ngày 25/05/2021
8 NQMM21 Dầu WTI Mini 06/2021 17.05.2021 Trước 02:00 ngày 14/05/2021
9 TRUK21 Cao su RSS3 05/2021 18.05.2021 Trước 15:00 ngày 14/05/2021
10 CLEM21 Dầu WTI 06/2021 18.05.2021 Trước 02:00 ngày 15/05/2021

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 8 năm 2020
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 9 năm 2020
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 10 năm 2020

Hotline: 1900 636 909