1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 9 năm 2020
Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 9 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:
Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
RBEU20 Xăng RBOB 09/2020 27.08.2020 Trước 2:00 ngày 26/08/2020
ZFTU20 Cao su TSR 20 09/2020 31.08.2020 Trước 15:00 ngày 27/08/2020
ZWAU20 Lúa Mỳ 09/2020 31.08.2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
ZSEU20 Đậu Tương 09/2020 31.08.2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
ZCEU20 Ngô 09/2020 31.08.2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
ZLEU20 Dầu Đậu Tương 09/2020 31.08.2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
ZMEU20 Khô Đậu Tương 09/2020 31.08.2020 Trước 23:20 ngày 27/08/2020
XCU20 Ngô Mini 09/2020 31.08.2020 Trước 23:45 ngày 27/08/2020
XWU20 Lúa Mỳ Mini 09/2020 31.08.2020 Trước 23:45 ngày 27/08/2020
XBU20 Đậu Tương Mini 09/2020 31.08.2020 Trước 23:45 ngày 27/08/2020
CPEU20 Đồng 09/2020 31.08.2020 Trước 2:00 ngày 28/08/2020
SIEU20 Bạc 09/2020 31.08.2020 Trước 2:00 ngày 28/08/2020
PLEU20 Bạch kim 09/2020 31.08.2020 Trước 2:00 ngày 28/08/2020
FEFQ20 Quặng sắt 08/2020 31.08.2020 Trước 2:15 ngày 28/08/2020
CCEU20 Ca cao 09/2020 18.08.2020 Trước 22:30 ngày 14/08/2020
NQMU20 Dầu WTI Mini 09/2020 17.08.2020 Trước 2:00 ngày 14/08/2020
CLEU20 Dầu WTI 09/2020 18.08.2020 Trước 2:00 ngày 15/08/2020
KCEU20 Cà phê Arabica 09/2020 21.08.2020 Trước 22:30 ngày 19/08/2020
TRUQ20 Cao su RSS3 08/2020 25.08.2020 Trước 15:00 ngày 21/08/2020
NGEU20 Khí tự nhiên 09/2020 25.08.2020 Trước 2:00 ngày 22/08/2020
Lưu ý
– Mức ký quỹ giao dịch áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở giao dịch nước ngoài liên thông được công bố trong danh sách trên
– Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm

 

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 05 năm 2021

Hotline: 1900 636 909