1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 8 năm 2020

Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 8 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:

STT Mã Hợp đồng Tên Hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
2 NGEQ20 Khí tự nhiên 08/2020 27/7/2020 Trước 2:00 ngày 24/07/2020
3 CLEQ20 Dầu WTI 08/2020 17/7/2020 Trước 2:00 ngày 16/07/2020
4 NQMQ20 Dầu WTI Mini 08/2020 16/7/2020 Trước 2:00 ngày 15/07/2020
5 RBEQ20 Xăng RBOB 08/2020 29/07/2020 Trước 2:00 ngày 28/07/2020
6 ZFTQ20 Cao su TSR 20 08/2020 31/07/2020 Trước 15:00 ngày 29/07/2020
7 ZLEQ20 Dầu Đậu Tương 08/2020 31/07/2020 Trước 23:20 ngày 29/07/2020
8 ZSEQ20 Đậu Tương 08/2020 31/07/2020 Trước 23:20 ngày 29/07/2020
9 ZMEQ20 Khô Đậu Tương 08/2020 31/07/2020 Trước 23:20 ngày 29/07/2020
10 XBQ20 Đậu Tương Mini 08/2020 31/07/2020 Trước 23:45 ngày 29/07/2020
11 SIEQ20 Bạc 08/2020 31/07/2020 Trước 2:00 ngày 30/07/2020
12 PLEQ20 Bạch kim 08/2020 31/07/2020 Trước 2:00 ngày 30/07/2020
13 CPEQ20 Đồng 08/2020 31/07/2020 Trước 2:00 ngày 30/07/2020
10 FEFN20 Quặng sắt 07/2020 31/07/2020 Trước 2:15 ngày 30/07/2020

Quỹ Nhà đầu tư lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu trên. Nếu khách hàng không thực hiện, Bộ phận Quản lý Giao dịch của HCT sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống giao dịch của Quý nhà đầu tư.

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 05 năm 2021

Hotline: 1900 636 909