1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 12 năm 2020

Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 12 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:

STT

Mã Hợp đồng Tên Hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn tất toán

1 CCEZ20 Ca cao ICE US 12/2020 16/11/2020 Trước 23:30 ngày 12/11/2020
2 NQMZ20 Dầu WTI Mini 12/2020 17/11/2020 Trước 03:00 ngày 14/11/2020
3 CLEZ20 Dầu WTI 12/2020 18/11/2020 Trước 03:00 ngày 17/11/2020
4 KCEZ20 Cà phê Arabica 12/2020 19/11/2020 Trước 23:30 ngày 17/11/2020
5 ZWAZ20 Lúa Mỳ 12/2020 30/11/2020 Trước 00:20 ngày 26/11/202
6 ZCEZ20 Ngô 12/2020 30/11/2020 Trước 00:20 ngày 26/11/2020
7 ZMEZ20 Khô Đậu Tương 12/2020 30/11/2020 Trước 00:20 ngày 26/11/2020
8 ZLEZ20 Dầu Đậu Tương 12/2020 30/11/2020 Trước 00:20 ngày 26/11/2020
9 XWZ20 Lúa Mỳ Mini 12/2020 30/11/2020 Trước 00:45 ngày 26/11/2020
10 XCZ20 Ngô Mini 12/2020 30/11/2020 Trước 00:45 ngày 26/11/2020
11 ZFTZ20 Cao su TSR 20 12/2020 30/11/2020 Trước 15:00 ngày 26/11/2020
12 SIEZ20 Bạc 12/2020 30/11/2020 Trước 23:00 ngày 26/11/2020
13 CPEZ20 Đồng 12/2020 30/11/2020 Trước 23:00 ngày 26/11/2020
14 PLEZ20 Bạch kim 12/2020 30/11/2020 Trước 23:00 ngày 26/11/2020
15 FEFX20 Quặng sắt 11/2020 30/11/2020 Trước 02:15 ngày 27/11/2020

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 05 năm 2021

Hotline: 1900 636 909