1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 11 năm 2020

Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 11 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn tất toán
1 NQMX20 Dầu WTI Mini T11/2020 15/10/2020 Trước 02:00 ngày 14/10/2020
2 CLEX20 Dầu WTI T11/2020 16/10/2020 Trước 02:00 ngày 15/10/2020
3 NGEX20 Khí tự nhiên T11/2020 26/10/2020 Trước 02:00 ngày 23/10/2020
4 TRUV20 Cao su RSS3 T10/2020 26/10/2020 Trước 02:00 ngày 22/10/2020
5 RBEX20 Xăng RBOB T11/2020 28/10/2020 Trước 02:00 ngày 27/10/2020
6 ZFTX20 Cao su TSR20 T11/2020 30/10/2020 Trước 15:00 ngày 28/10/2020
7 ZSEX20 Đậu tương T11/2020 30/10/2020 Trước 23:20 ngày 28/10/2020
8 XBX20 Đậu tương Mini T11/2020 30/10/2020 Trước 23:45 ngày 28/10/2020
9 CPEX20 Đồng T11/2020 30/10/2020 Trước 02:00 ngày 29/10/2020
10 PLEX20 Bạch kim T11/2020 30/10/2020 Trước 02:00 ngày 29/10/2020
11 SIEX20 Bạc T11/2020 30/10/2020 Trước 02:00 ngày 29/10/2020
12 FEFV20 Quặng sắt T10/2020 30/10/2020 Trước 02:15 ngày 29/10/2020

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 05 năm 2021

Hotline: 1900 636 909