1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 10 năm 2020
Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 10 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 TRUU20 Cao su RSS309/2020 24.09.2020 Trước 15:00 ngày 22/09/2020
2 CTEV20 Bông sợi T10/2020 24.09.2020 Trước 15:00 ngày 22/09/2020
3 NGEV20 Khí tự nhiên T10/2020 24.09.2020 Trước 02:00 ngày 23/09/2020
4 RBEV20 Xăng RBOB T10/2020 28.09.2020 Trước 02:00 ngày 25/09/2020
5 ZFTVV20 Cao su TSR20 T10/2020 30.09.2020 Trước 15:00 ngày 28/09/2020
6 SBEV20 Đường T10/2020 30.09.2020 Trước 22:00 ngày 28/09/2020
7 ZLEV20 Dầu đậu tương T10/2020 30.09.2020 Trước 23:20 ngày 28/09/2020
8 ZMEV20 Khô đậu tương T10/2020 30.09.2020 Trước 23:20 ngày 28/09/2020
9 CPEV20 Đồng T10/2020 30.09.2020 Trước 2:00 ngày 29/09/2020
10 PLEV20 Bạch kim T10/2020 30.09.2020 Trước 2:00 ngày 29/09/2020
11 SIEV20 Bạc T10/2020 30.09.2020 Trước 2:00 ngày 29/09/2020
12 FEFU20 Quặng sắt T9/2020 30.09.2020 Trước 2:15 ngày 29/09/2020

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 05 năm 2021

Hotline: 1900 636 909