1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 năm 2021
Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 NQMJ21 Dầu WTI Mini 05/2021 15.04.2021 Trước 02:00 ngày 14/04/2021
2 TRUH21 Cao su RSS3 04/2021 16.04.2021 Trước 15:00 ngày 14/04/2021
3 CLEJ21 Dầu WTI 05/2021 16.04.2021 Trước 02:00 ngày 15/04/2021
4 CCEK21 Ca cao 05/2021 19.04.2021 Trước 22:30 ngày 15/04/2021
5 KCEK21 Cà phê Arabica 05/2021 22.04.2021 Trước 22:30 ngày 20/04/2021
6 CTEK21 Bông sợi 05/2021 26.04.2021 Trước 23:20 ngày 22/04/2021
7 NGEK21 Khí tự nhiên 05/2021 26.04.2021 Trước 02:00 ngày 23/04/2021
8 RBEK21 Xăng RBOB 05/2021 28.04.2021 Trước 02:00 ngày 27/04/2021
1 MPOK21 Dầu cọ thô 05/2021 30.04.2021 Trước 15:00 ngày 28/04/2021
2 ZFTK21 Cao su TSR20 05/2021 30.04.2021 Trước 15:00 ngày 28/04/2021
3 SBEK21 Đường 11 05/2021 30.04.2021 Trước 23:00 ngày 28/04/2021
4 ZSEK21 Đậu Tương 05/2021 30.04.2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
5 ZCEK21 Ngô 05/2021 30.04.2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
6 ZWAK21 Lúa Mỳ 05/2021 30.04.2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
7 ZLEK21 Dầu Đậu Tương 05/2021 30.04.2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
8 ZMEK21 Khô Đậu Tương 05/2021 30.04.2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
9 XBK21 Đậu Tương Mini 05/2021 30.04.2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
10 XWK21 Lúa Mỳ Mini 05/2021 30.04.2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
11 XCK21 Ngô Mini 05/2021 30.04.2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
12 SIEK21 Bạc 05/2021 30.04.2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
13 PLEK21 Bạch kim 05/2021 30.04.2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
14 CPEK21 Đồng 05/2021 30.04.2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
15 FEFJ21 Quặng sắt 04/2021 30.04.2021 Trước 02:15 ngày 29/04/2021

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 8 năm 2020
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 9 năm 2020
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 10 năm 2020

Hotline: 1900 636 909