1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 năm 2021
Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 NQMJ21 Dầu WTI Mini 04/2021 17.03.2021 Trước 02:00 ngày 16/03/2021
2 TRUH21 Cao su RSS3 03/2021 18.03.2021 Trước 15:00 ngày 16/03/2021
3 CLEJ21 Dầu WTI 04/2021 18.03.2021 Trước 02:00 ngày 17/03/2021
4 RBEJ21 Xăng RBOB 04/2021 29.03.2021 Trước 02:00 ngày 26/03/2021
5 ZFTJ21 Cao su TSR20 04/2021 31.03.2021 Trước 15:00 ngày 29/03/2021
6 SIEJ21 Bạc 04/2021 31.03.2021 Trước 02:00 ngày 30/03/2021
7 CPEJ21 Đồng 04/2021 31.03.2021 Trước 02:00 ngày 30/03/2021
8 PLEJ21 Bạch kim 04/2021 31.03.2021 Trước 02:00 ngày 30/03/2021
9 FEFH21 Quặng sắt 03/2021 31.03.2021 Trước 02:15 ngày 30/03/2021

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 8 năm 2020
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 9 năm 2020
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 10 năm 2020

Hotline: 1900 636 909