1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 03 năm 2021
Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 03 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 CLEH21 Dầu WTI 03/2021 18.02.2021 Trước 03:00 ngày 17/02/2021
2 NQMH21 Dầu WTI Mini 03/2021 17.02.2021 Trước 03:00 ngày 16/02/2021
3 KCEH21 Cà phê Arabica 03/2021 18.02.2021 Trước 23:30 ngày 16/02/2021
4 NGEH21 Khí tự nhiên 03/2021 22.02.2021 Trước 03:00 ngày 19/02/2021
5 CTEH21 Bông sợi 03/2021 22.02.2021 Trước 00:20 ngày 19/02/2021
6 ZFTH21 Cao su TSR20 03/2021 26.02.2021 Trước 15:00 ngày 24/02/2021
7 ZLEH21 Dầu đậu tương 03/2021 26.02.2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
8 ZWAH21 Lúa mỳ 03/2021 26.02.2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
9 ZMEH21 Khô đậu tương 03/2021 26.02.2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
10 ZCEH21 Ngô 03/2021 26.02.2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
11 ZSEH21 Đậu tương 03/2021 26.02.2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
12 XWH21 Lúa mỳ mini 03/2021 26.02.2021 Trước 00:45 ngày 25/02/2021
13 XBH21 Đậu tương mini 03/2021 26.02.2021 Trước 00:45 ngày 25/02/2021
14 XCH21 Ngô mini 03/2021 26.02.2021 Trước 00:45 ngày 25/02/2021
15 FEFG21 Quặng sắt 02/2021 26.02.2021 Trước 02:15 ngày 25/02/2021
16 PLEH21 Bạch kim 03/2021 26.02.2021 Trước 03:00 ngày 25/02/2021
17 SIEH21 Bạc 03/2021 26.02.2021 Trước 03:00 ngày 25/02/2021
18 CPEH21 Đồng 03/2021 26.02.2021 Trước 03:00 ngày 25/02/2021
19 SBEH21 Đường 03/2021 26.02.2021 Trước 23:00 ngày 24/02/2021

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 05 năm 2021

Hotline: 1900 636 909