1900 636 909

info@hct.vn

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 02 năm 2021
Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 02 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 CLEF21 Dầu WTI 02/2021 15.01.2021 Trước 03:00 ngày 14/01/2021
2 NQMF21 Dầu WTI Mini 02/2020 18.01.2021 Trước 03:00 ngày 15/01/2021
3 TRUF21 Cao su RSS3 01/2021 15.01.2021 Trước 16:00 ngày 14/01/2021
4 NGEG21 Khí tự nhiên 02/2021 25.01.2021 Trước 03:00 ngày 22/01/2021
5 RBEG21 Xăng RBOB 02/2021 27.01.2021 Trước 03:00 ngày 26/01/2021
6 ZFTG21 Cao su TSR20 02/2021 29.01.2021 Trước 15:00 ngày 27/01/2021
7 FEFF21 Quặng sắt 01/2021 29.01.2021 Trước 02:15 ngày 28/01/2021
8 CPEG21 Đồng 02/2021 29.01.2021 Trước 03:00 ngày 28/01/2021
9 PLEG21 Bạch Kim 02/2021 29.01.2021 Trước 03:00 ngày 28/01/2021
10 SIEG21 Bạc 02/2021 29.01.2021 Trước 03:00 ngày 28/01/2021

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 04 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tháng 05 năm 2021
Thông báo: Thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 05 năm 2021

Hotline: 1900 636 909