1900 636 909

info@hct.vn

Thời hạn tất toán một số hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn trong tháng 9


Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 9 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:

 

-       Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QWV21

Đường trắng 10/2021

15/09/2021

Trước 21:00 ngày 13/09/2021

2

NQMV21

Dầu WTI Mini 10/2021

16/09/2021

Trước 21:00 ngày 14/09/2021

3

TRUU21

Cao su RSS3 09/2021

17/09/2021

Trước 15:00 ngày 15/09/2021

4

CLEV21

Dầu WTI 10/2021

17/09/2021

Trước 21:00 ngày 16/09/2021

5

ZFTV21

Cao su TSR20 10/2021

30/09/2021

Trước 15:00 ngày 17/09/2021

6

FEFU21

Quặng sắt 09/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 17/09/2021

7

CTEV21

Bông sợi 10/2021

24/09/2021

Trước 21:00 ngày 22/09/2021

8

NGEV21

Khí tự nhiên 10/2021

24/09/2021

Trước 21:00 ngày 22/09/2021

 

-       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

ZCEU21

Ngô 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

2

ZSEU21

Đậu Tương 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

3

ZMEU21

Khô Đậu Tương 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

4

ZLEU21

Dầu Đậu Tương 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

5

ZWAU21

Lúa Mỳ 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

6

ZREU21

Gạo thô 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

7

KWEU21

Lúa mỳ Kansas 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

8

XCU21

Ngô Mini 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

9

XBU21

Đậu Tương Mini 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

10

XWU21

Lúa Mỳ Mini 09/2021

14/09/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

11

MPOU21

Dầu cọ thô 09/2021

15/09/2021

Trước 15:00 ngày 13/09/2021

12

     QWV21

Đường trắng 10/2021

15/09/2021

      Trước 21:00 ngày 13/09/2021

13

CCEU21

Ca cao 09/2021

15/09/2021

Trước 21:00 ngày 13/09/2021

14

KCEU21

Cà phê Arabica 09/2021

20/09/2021

Trước 21:00 ngày 16/09/2021

15

NQMV21

Dầu WTI Mini 10/2021

20/09/2021

Trước 21:00 ngày 16/09/2021

16

CLEV21

Dầu WTI 10/2021

21/09/2021

Trước 21:00 ngày 17/09/2021

17

TRUU21

Cao su RSS3 09/2021

24/09/2021

Trước 15:00 ngày 17/09/2021

18

ZFTV21

Cao su TSR20 10/2021

30/09/2021

Trước 15:00 ngày 17/09/2021

19

FEFU21

Quặng sắt 09/2021

30/09/2021

Trước 21:00 ngày 17/09/2021

20

LRCU21

Cà phê Robusta 09/2021

24/09/2021

Trước 21:00 ngày 22/09/2021

 

Đề nghị Quý Nhà đầu tư đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Bộ phận Quản lý rủi ro của HCT sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quy định.

 

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Hotline: 1900 636 909