1900 636 909

info@hct.vn

Thời hạn tất toán một số Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn trong tháng 8/2021

Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 8 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:

- Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã HĐ

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

KCEU21

Cà phê Arabica 09/2021

23/08/2021

Trước 22:30 ngày 20/08/2021

2

LRCU21

Cà phê Robusta 09/2021

25/08/2021

Trước 21:30 ngày 24/08/2021

3

NGEU21

Khí tự nhiên 09/2021

25/08/2021

Trước 02:00 ngày 24/08/2021

 

ZFTU21

Cao su TSR20 09/2021

31/08/2021

Trước 15:00 ngày 27/08/2021

 

MPOU21

Dầu cọ thô 09/2021

31/08/2021

Trước 15:00 ngày 27/08/2021

 

ZREU21

Gạo thô 09/2021

31/08/2021

Trước 23:20 ngày 27/08/2021

 

KWEU21

Lúa mỳ Kansas 09/2021

31/08/2021

Trước 23:20 ngày 27/08/2021

 

XCU21

Ngô Mini 09/2021

31/08/2021

Trước 23:45 ngày 27/08/2021

 

XBU21

Đậu Tương Mini 09/2021

31/08/2021

Trước 23:45 ngày 27/08/2021

 

XWU21

Lúa Mỳ Mini 09/2021

31/08/2021

Trước 23:45 ngày 27/08/2021

 

SIEU21

Bạc 09/2021

31/08/2021

Trước 02:00 ngày 28/08/2021

 

CPEU21

Đồng 09/2021

31/08/2021

Trước 02:00 ngày 28/08/2021

 

PLEU21

Bạch kim 09/2021

31/08/2021

Trước 02:00 ngày 28/08/2021

 

FEFQ21

Quặng sắt 08/2021

31/08/2021

Trước 02:15 ngày 28/08/2021

 

ZCEU21

Ngô 09/2021

31/08/2021

Trước 23:20 ngày 30/08/2021

 

ZSEU21

Đậu Tương 09/2021

31/08/2021

Trước 23:20 ngày 30/08/2021

 

ZMEU21

Khô Đậu Tương 09/2021

31/08/2021

Trước 23:20 ngày 30/08/2021

 

ZLEU21

Dầu Đậu Tương 09/2021

31/08/2021

Trước 23:20 ngày 30/08/2021

 

ZWAU21

Lúa Mỳ 09/2021

31/08/2021

Trước 23:20 ngày 30/08/2021

 

 

 

 

 

- Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã HĐ

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUQ21

Cao su RSS3 08/2021

25/08/2021

Trước 15:00 ngày 23/08/2021

2

ZFTU21

Cao su TSR20 09/2021

31/08/2021

Trước 15:00 ngày 27/08/2021

3

FEFQ21

Quặng sắt 08/2021

31/08/2021

Trước 02:15 ngày 28/08/2021

4

RBEU21

Xăng RBOB 09/2021

31/08/2021

Trước 02:00 ngày 28/08/2021

5

QOV21

Dầu Brent 10/2021

31/08/2021

Trước 03:00 ngày 28/08/2021

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Hotline: 1900 636 909