Thời hạn tất toán một số Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn trong tháng 10Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 10 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:

 

-       Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

ZFTX21

Cao su TSR20 11/2021

29/10/2021

Trước 15:00 ngày 13/10/2021

2

FEFV21

Quặng sắt 10/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 13/10/2021

3

NQMX21

Dầu WTI mini 11/2021

15/10/2021

Trước 21:00 ngày 13/10/2021

4

TRUV21

Cao su RSS3 10/2021

25/10/2021

Trước 15:00 ngày 07/10/2021

5

CLEX21

Dầu WTI 11/2021

18/10/2021

Trước 21:00 ngày 15/10/2021

 

NGEX21

Khí tự nhiên 11/2021

25/10/2021

Trước 21:00 ngày 21/10/2021

 

LRCX21

Cà phê Robusta 11/2021

26/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

 

RBEX21

Xăng pha chế 11/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

 

QOZ21

Dầu Brent 12/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 26/10/2021

 

-       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

ZLEV21

Dầu Đậu tương 10/2021

14/10/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

2

ZMEV21

Khô Đậu tương 10/2021

14/10/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

3

ZFTX21

Cao su TSR20 11/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

4

MPOV21

Dầu cọ thô 10/2021

15/10/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

5

FEFV21

Quặng sắt 10/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 10/09/2021

6

TRUV21

Cao su RSS3 10/2021

25/10/2021

Trước 15:00 ngày 07/10/2021

7

QPV21

Dầu ít lưu huỳnh 10/2021

12/10/2021

Trước 21:00 ngày 08/10/2021

8

NQMX21

Dầu WTI mini 11/2021

19/10/2021

Trước 21:00 ngày 15/10/2021

9

CLEX21

Dầu WTI 11/2021

20/10/2021

Trước 21:00 ngày 18/10/2021

 

CPEV21

Đồng 10/2021

 

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

 

NGEX21

Khí tự nhiên 11/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

 

PLEV21

Bạch kim 10/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

 

SIEV21

Bạc 10/2021

 

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

 

Đề nghị Quý Nhà đầu tư đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Bộ phận Quản lý rủi ro của HCT sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quy định.

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan