Thời hạn tất toán hợp đồng trong tháng 10

Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 10 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau:

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

TRUV21

Cao su RSS3 10/2021

25/10/2021

Trước 15:00 ngày 07/10/2021

 

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUV21

Cao su RSS3 10/2021

25/10/2021

Trước 15:00 ngày 07/10/2021

2

QPV21

Dầu ít lưu huỳnh 10/2021

12/10/2021

Trước 21:00 ngày 08/10/2021

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, bộ phạn Quản lý rủi ro của HCT sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định quy định

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan