1900 636 909

info@hct.vn

HEDGING LÀ GÌ?

Hedging: là một kỹ thuật phòng ngừa rủi ro. Giả sử bạn đang có một danh mục đầu tư. Tuy nhiên, dự đoán thị trường lúc này tiêu cực, danh mục của bạn dự kiến có thể phát sinh thua lỗ. Lúc này bạn có 2 lựa chọn:

  • Một là giảm danh mục đầu tư và mua lại khi thị trường tốt hơn (nhưng điều này có thể tốn kém về chi phí và rủi ro không mua lại được với giá hợp lý)
  • Hai là: bạn có thể lựa chọn bán khống các hợp đồng tương lai tài sản trong danh mục (lúc này lỗ của danh mục thực tế sẽ được bù đắp bằng lãi từ giao dịch bán khống, khiến cho giá trị danh mục đầu tư của bạn không thay đổi do biến động của thị trường). Lựa chọn này gọi là kỹ thuật

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

Đầu tư hàng hóa phái sinh cần chú ý đến những vấn đề gì?
Hướng dẫn cách giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu
Quản lý rủi ro trong giao dịch Hàng hóa phái sinh

Hotline: 1900 636 909