1900 636 909

info@hct.vn

[HOT] Dự báo xu hướng hàng hoá ngày 01.07 – Tin tức thị trường 24.7

HCT gửi tới các nhà đầu tư bản tin dự báo xu hướng hàng hoá trên thị trường tài chính ngày 01/07/2020:

I. Sản phẩm Dầu đậu tương

 1. Tình hình thị trường

Cùng với các tin tức tốt đến từ đậu tương, giá dầu đậu tương cũng có sự phục hồi nhất định. Tuy nhiên do giá dầu thô chưa có nhiều biến chuyển nên đà tăng bị hạn chế tạm thời.

 1. Phân tích kỹ thuật

Biểu 4H: sau nhiều biến động, giá dầu đậu vẫn giữ về biến bull hình thành từ tháng 4. Dự kiến xu thế vẫn được duy trì

 1. Khuyến nghị

Khuyến nghị mua quanh mức giá 27.95–28.05. Cắt lỗ 27.85, chốt lời 28.25

II. Sản phẩm Đậu tương

 1. Tình hình thị trường

Giá đậu tượng phục hồi khi báo cáo nông nghiệp Mỹ đưa tin:

 • Lượng đậu này dự trữ ở kho tính tới ngày 1/6/2020 là 1,39 tỷ giạ giảm 22% so với cùng kỳ. Trong đó lưu tại trang trại là 633 tr. giạ, giảm 13%, ở các kho khác là 753 tr. giạ giảm 28%. Lượng tiệu thụ từ tháng 3 – 5 là 869 tr. giạ giảm 8% so với cùng kỳ.
 • Diện tích trồng thực tế tính tới tháng 6 là 83.82 tr mẫu so với 84.83 tr mẫu trong dự kiến. Năm ngoái diện tích trồng đậu tượng là 76.1 tr mẫu.
 1. Phân tích kỹ thuật

Biểu 4h: giá đậu tương đảo chiều.

 1. Khuyến nghị

Khuyến nghị mua mức giá 871.50 – 873.00 (cắt lỗ 869.00, chốt lời 880.00)

III. Sản phẩm Dầu WTI

 1. Tình hình thị trường

Giá dầu đã trở lại trên mức 39.00, khi các kì vọng kinh tế phục hồi lấn át lo lắng về covid.

 1. Phân tích kỹ thuật

Biểu 4h: giá dầu đã phục hồi trở lại, tuy nhiên vẫn nằm trong mây ichimoku, dự kiến vẫn tiếp tục biến động mạnh trong biên giá 37.5 – 40.5

 1. Khuyến nghị

Khuyến nghị mua mức giá 38.7–39.20 (cắt lỗ 38.30, chốt lời 40.50).

IV. Sản phẩm Đồng

 1. Tình hình thị trường

Giá đồng tiếp tục tăng cao khi khả năng cung ứng vẫn hạn chế do dịch covid

 1. Phân tích kỹ thuật
 • Biểu 4h: Trend xu thế tổng thể vẫn duy trì đi lên.

 1. Khuyến nghị

Khuyến nghị bán mức 2.740 – 2.750 (với chặn lỗ 2.760, chốt lời 2.700).

V. Sản phẩm Khô đậu tương

 1. Tình hình thị trường

Giá bã đậu tăng mạnh khi mà Bộ NN Mỹ có nhưng tin tức tốt về tình hình sản lượng của đậu tương.

 1. Phân tích kỹ thuật

Biểu 4h: gía đậu tương đã đảo chiều, tuy nhiên đã đi vào ngưỡng quá bán và mây Ichimoku.

 1. Khuyến nghị

Khuyến nghị bán mức giá 290.50 – 291.50. Mức cắt lỗ 292.30, chốt lời 288.50

VI. Sản phẩm Lúa mỳ

 1. Tình hình thị trường

Giá lúa mỳ phục hồi nhất tin định khi Báo cáo của Bộ NN Mỹ đưa tin:

 • Tổng sản lượng lúa mỳ tại kho tính tới 1/6/2020 là 1,04 tỷ giạ, giảm 3% so với năm ngoái. Lưu tại trang trại là 232 tr. giạ tăng 12%. Lưu tại kho bãi khác là 812 tr. giạ giảm 7%. Tổng lượng tiêu thụ từ tháng 3-5 là 372 tr. giạ giảm 28% so với cùng kỳ.
 • Diện tích trồng tính tới tháng 6/2020 là 44.3 tr mẫu thấp hơn 44.718 tr. mẫu như dự kiến, diện tích trồng lúa mỳ năm ngoái là 45.158 tr mẫu
 1. Phân tích kỹ thuật

Biểu 4h: Giá lúa mỳ đã phá biên bear đi xuống với các tin tốt từ báo cáo bộ NN Mỹ. Tuy nhiên sự thay đổi là không nhiều, dự kiến giá lúa mỳ sẽ trung tính trong vài ngày giao dịch tới.

 1. Khuyến nghị

Khuyến nghị bán 496.00 – 498.50 (cắt lỗ 500.50, chốt lời 489.00)

VII. Sản phẩm Ngô

 1. Tình hình thị trường

Ngô có bước nhảy vọt khi báo cáo khảo sát từ Bộ NN Mỹ cho thấy:

 • Dự trữ ngô tính tới 1/6/2020 đạt tổng cộng 5,22 tỷ giạ, tăng ít hơn 1% so với 1/6/2019. Trong tổng số trữ lượng, 3,03 tỷ giạ được lưu trữ tại các trang trại, tăng 3% so với năm trước. Các kho chứa phi nông nghiệp, ở mức 2,20 tỷ giạ, giảm 2% so với một năm trước. Từ tháng 3 – tháng 5 năm 2020 giảm 2,73 tỷ giạ, so với 3,41 tỷ giạ trong cùng kỳ năm ngoái.
 • Diện tích trồng thực tế cho mùa vụ mới là 92 tr. mẫu anh, thấp hơn nhiều so với 97 tr. mẫu như dự kiến ở tháng 3 (tuy nhiên nhiều chuyên gia chỉ ra có khoảng 2 tr. mẫu là chưa kịp trồng). Năm ngoài diện tích trồng ngô là 89.7 tr. mẫu.
 1. Phân tích kỹ thuật

Biểu 4h: Trước mắt, giá ngô có lẽ sẽ có điều chỉnh nhất định tuy nhiên đây sẽ là tin tức tốt đẩy giá ngô tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. Các vị thế bán đã ở mức kỷ lục do đó các tin tức tốt sẽ tiếp tục buộc các nhà đầu cơ phải đóng giao dịch bán của mình.

 1. Khuyến nghị

Có thể chờ mua mức 336.50 – 338.50 cắt lỗ 334.00, chốt lời 345.20.

VIII. Sản phẩm Quặng sắt

 1. Tình hình thị trường

Quặng sắt tiếp tục ổn định ở quanh mức giá $95/T

 1. Phân tích kỹ thuật
 • Biểu 4h: xu thế giảm nhẹ vẫn giữ nguyên
 1. Khuyến nghị

Khuyến nghị bán mức 96.40 – 96.70 (với chặn lỗ 97.10, chốt lời 94.30).

 

Kính chúc Nhà đầu tư thành công

Khuyến nghị được chúng tôi cung cấp không cấu thành, theo bất kỳ cách nào, một sự xúi giục để Nhà đầu tư giao dịch. Nhận xét và phân tích phản ánh quan điểm của chúng tôi tại thời điểm và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ngoài ra nó không tạo thành một cam kết hoặc bảo lãnh nào từ phía HCT. Người nhận thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ khoản đầu tư nào vào công cụ tài chính đều có tính chất ngẫu nhiên và do đó, bất kỳ khoản đầu tư nào như vậy đều tạo thành khoản đầu tư rủi ro mà người nhận sẽ phải chịu trách nhiệm HCT sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào từ việc thua lỗ của Nhà đầu tư do việc Giao dịch của Nhà đầu tư tuân theo khuyến nghị giao dịch.

TIN NỔI BẬT

PHÂN TÍCH MỚI NHẤT

Đăng nhập to leave a comment

Bài liên quan

[HOT] Dự báo xu hướng hàng hoá ngày 19/05 – Tin tức thị trường 24.7
[HOT] Dự báo xu hướng hàng hoá ngày 20/05 – Tin tức thị trường 24.7
[HOT] Dự báo xu hướng hàng hoá ngày 21/05 – Tin tức thị trường 24.7

Hotline: 1900 636 909